Ръководство за упражнения по математически анализ(В.Костова,М.Неделчева,Ц.Рашкова).


Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по математически анализ(В.Костова,М.Неделчева,Ц.Рашкова). Русе,ВТУ"А.Кънчев".


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  843
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/