Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков.


Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. - Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015, 1(7), с. 99-109. Print ISSN 2308-1031


 Представя индивидуално-стиловата специфика на звуковисочинното мислене на българските композитори от първата половина на ХХ век.
  Статия
 стил, хармония, българска музикална култура, симетрични ладове, миксодиатоника


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  8420
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/