Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия(Г.Трендафилов,М.Пеева).


Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия(Г.Трендафилов,М.Пеева). Русе,ВТУ"А.Кънчев"


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  842
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/