Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.).


Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3/16 (http://liternet.bg/publish/tmollov/svdimityr.htm, 07.03.2001).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8419
 Тодор Моллов

1. Шпик, Ігор. Культурно-цивілізаційне самоствердження болгар наприкінці ХІІ–на почку ХІІІ ст.: історична інерція та світоглядно-ментальні чинники. // Проблеми слов’янознавства Випуск 65, 2016, с. 28-41 (с. 35)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/