Акад. Юрдан Трифонов за българските исторически народни песни от времето на османското владичество.


Моллов, Тодор (2000) Акад. Юрдан Трифонов за българските исторически народни песни от времето на османското владичество. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/trifonov.htm (04.09.2000)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8417
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/