Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”.


Моллов, Тодор (2000) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6/7 - http://liternet.bg/publish/tmollov/murad.htm (20.06.2000)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8413
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/