Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология.


Моллов, Тодор (2000) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kiustendil.htm, 10.05.2000)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8409
 Тодор Моллов

1. Malchev, R. Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water Bull” (Based on the Material from the Bulgarian Regions of Montana and Vratsa). - Фолклористика: часопис Удружења фолклориста Србије, Vol. 2, 2017, № 2, с. 63–83 (с. 65)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/