Юрдан Трифонов. Избрани студии. /Съст. Надя Данова, Николай Аретов. Ред. Надя Данова, Албена Вачева, Николай Аретов, Тодор Моллов


Моллов, Тодор (2006) Юрдан Трифонов. Избрани студии. /Съст. Надя Данова, Николай Аретов. Ред. Надя Данова, Албена Вачева, Николай Аретов, Тодор Моллов Първо издание ЕИ „LiterNet”, Варна, 2006; ISBN-10: 954-304-252-7; ISBN-13: 978-954-304-252-4 (http://liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/index.html, 26.05.2006)


 Редакция на статии и студии с фолклорна тематика
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8406
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/