Русенската „Кървава сватба”. /Съст. Николай Ненов и Тодор Моллов. Под редакцията на Тодор Моллов. Първо издание (Авторски дял: Народни песни)


Моллов, Тодор (2006) Русенската „Кървава сватба”. /Съст. Николай Ненов и Тодор Моллов. Под редакцията на Тодор Моллов. Първо издание (Авторски дял: Народни песни) . ЕИ „LiterNet”, Варна. 2006; ISBN-10: 954-304-213-6; ISBN-13: 978-954-304-213-5 - http://liternet.bg/folklor/sbornici/ruse/index.html, 21.02.2006


 Авторски дял: Народни песни
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8405
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/