Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки


Моллов, Тодор (2003) Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 64-66


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8399
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/