Тоталната етнология на Анчо Калоянов (Българските придобивки).


Моллов, Тодор (2014) Тоталната етнология на Анчо Калоянов (Българските придобивки). Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. /Състав. Ив. Станков, Д. Михайлов. Велико Търново, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0123-2, 2014, с. 22-48


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8392
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/