"Вино пие Дойчин-Петър, Варадински бан" (инвариант и трансформация на любовните клишета).


Моллов, Тодор (2013) "Вино пие Дойчин-Петър, Варадински бан" (инвариант и трансформация на любовните клишета). Научни диалози. Сборник посветен на 10-годишнината от научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш (Велико Търново, 2012). /Състав. и ред.: проф. д-р Радослав Радев, проф. д-р Хр. Бондджолов, доц. д-р Ценка Иванова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013; ISBN 978-954-524-884-9, с. 165-182


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8389
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/