Варна в българските народни песни


Моллов, Тодор (2012) Варна в българските народни песни Регионален исторически музей - Русе. Известия. Кн. ХVІ. Град - Етнология - Социализъм (Сборник с доклади от ХІІІ национална етнографска конференция в България). Русе, 2012, с. 378-387


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8388
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/