Името Евдокия и неговите производни в българския песенен фолклор (Календарни проекции на миторитуалното наследство).


Моллов, Тодор (2012) Името Евдокия и неговите производни в българския песенен фолклор (Календарни проекции на миторитуалното наследство). Име у култури срба и бугара = Името в културата на сърби и българи. /Приред. проф. др Дубравка Срдановић. Ниш, Филозовски факултет Универзитета, 2012, ISBN 978-86-7379-242-2, с. 191-201


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8387
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/