Митопоетични идеи на фолклорната балада „Болен брат в планината и сестра му”.


Моллов, Тодор (2012) Митопоетични идеи на фолклорната балада „Болен брат в планината и сестра му”. Филологический сборник. V. Тверь - Велико Тырново. Тверь, 2012, ISBN 975-5-7609-0703-5, с. 228-235


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8386
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/