Мартенската нова година по хода на Луната (кратки подстъпи към темата).


Моллов, Тодор (2011) Мартенската нова година по хода на Луната (кратки подстъпи към темата). Традиция и модерност в българската наука и образование (Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Кн. ІV). Силистра, 2011, ISBN 978-954-8457-42-1, с. 41-55


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8385
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/