Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”.


Моллов, Тодор (2011) Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. Филологически сборник. ІV. (Велико Търново - Твер). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-767-5, с. 123-126


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8384
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/