Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра).


Моллов, Тодор (2010) Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра). И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. /Идея и съставителство: Елена Налбантова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN 978-954-524-731-6, с. 189-203


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8382
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/