Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”).


Моллов, Тодор (2009) Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”). Играта в културата на българи и сърби = Игра у култури бугара и срба. /Редакционна колегия: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова, Валентина Седефчева. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009; ISBN 978-954-524-690-6, с. 9-20


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8380
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/