Върху някои неавтомни системи от типа на Лотка-Волтера_(С.Г.Георгиев).


Петров, Димитър (1998) Върху някои неавтомни системи от типа на Лотка-Волтера_(С.Г.Георгиев). Морски научен форум,Варна,1998,т.1(426-429).


 -
  Доклад
 -
 
  838
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/