Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят).


Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. /Редакционна колегия: доц. д-р Багрелия Борисова (главен редактор), проф. д-р Христина Станева, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Паисий Христов, доц. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Анна Станимирова, доц. д-р Иванка Иванова Дончева, доц. д-р Иванка Янакиева Атанасова, доц. д-р Маргрета Григорова, доц. д-р Тодор Моллов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-673-9, с. 336-344


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8378
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/