Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко


Моллов, Тодор (2008) Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). /Съставители: Ст. н.с. д-р Христо Харитонов, Галя Чохаджиева. Велико Търново, Абагар, 2008; ISBN 978-954-427-768-0, с. 182-190


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8377
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/