Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”.


Моллов, Тодор (2008) Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”. Филологический сборник. ІІІ. Тверь - Велико Тырново. /Редакционная коллегия: Скаковская Л.Н., д.ф.н., профессор (главный редактор); Брызгалова Е.Н., д.ф.н., профессор; Васильева С.А., доцент; Логунов М.Л., доцент; Трущенкова А.В. (технический редактор). Тверь, 2008; ISBN 978-5-88997-341-7, с. 178-182


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8376
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/