Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор.


Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. Етнология на пространството. Ч. 1. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 5, год. V, 2007). С., ИИК „Род”, 2008, ISSN 1311-493Х


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8375
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/