Песенният фолклор на село Павел Свищовско


Моллов, Тодор (2007) Песенният фолклор на село Павел Свищовско Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. /Съставители: Иван Димитров, Мария Ангелова-Атанасова. Велико Търново, АСТАРТА, 2007; ISBN 978-954-350-40-6, с. 311-435 (https://toponymio.files.wordpress.com/2017/03/iztorya_selo_pavel.pdf)


 
  Студия
 
 Издадено
  8371
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/