Forsed occillasions in ecological systems.


Петров, Димитър (1992) Forsed occillasions in ecological systems. Математика и математическо образование,1992(358-364).


 -
  Доклад
 -
 
  837
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/