Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит).


Моллов, Тодор (2004) Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8362
 Тодор Моллов

1. Прокопцева, О. С. Иоанникий Девичский. // Православная энциклопедия. Т. 25, М., 2011, с. 125-126

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/