Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология


Моллов, Тодор (2004) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8361
 Тодор Моллов

1. Malchev, R. Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water Bull” (Based on the Material from the Bulgarian Regions of Montana and Vratsa). - Фолклористика: часопис Удружења фолклориста Србије, Vol. 2, 2017, № 2, с. 63–83 (с. 65)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/