Трептения в едноконтурни системи за регулиране със закъснения ( Д.П.Цветков).


Петров, Димитър (1992) Трептения в едноконтурни системи за регулиране със закъснения ( Д.П.Цветков). Математика и математическо образование,1992(358-364).


 -
  Доклад
 -
 
  836
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/