Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков).


Моллов, Тодор (2003) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. Велико Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8359
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/