Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней


Моллов, Тодор (2003) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-349-X, с. 505-518


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8355
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/