Условия применимости метода гармонического баланса для систем с переменным запаздыванием.


Петров, Димитър (1990) Условия применимости метода гармонического баланса для систем с переменным запаздыванием. Доклады СССР,1990,т.311,№3.(553-556).


 -
  
 -
 
  835
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/