Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век.


Моллов, Тодор (2001) Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 299-314


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8349
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/