„Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста.


Моллов, Тодор (2001) „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8347
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/