Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски


Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8340
 Тодор Моллов

1. Панайотов Вес., Д. Георгиев, 2012 - Свети Наум срещу един могъщ езически образ. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 349

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/