Об одном классе интегро-диференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев).


Петров, Димитър (1989) Об одном классе интегро-диференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Доклады БАН,


 -
  
 -
 
  834
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/