Вълкът и овчарят


Моллов, Тодор (2000) Вълкът и овчарят Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8337
 Тодор Моллов

1. Русев, Руси. Психопоетика на разказа на Емилиян Станев „Вълкът”. // Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 65.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/