„Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”.


Моллов, Тодор (1999) „Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”. Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септ. 1994 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1999, ISBN 954-524-214-0, с. 113-130


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8336
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/