Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней).


Моллов, Тодор (1999) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). Велико Търново, 1998-1999, с. 36-44


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8335
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/