Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век.


Моллов, Тодор (1998) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8334
 Тодор Моллов

4. Gheorghiţă Ciocioi, Sfântul Dimitrie din Basarabi, patronul Bucureştilor. Controver se identitare. // Anuarul IEF (INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „CONSTANTIN BRĂILOIU”), serie nouă, tom. 25, 2014, Bucureşti, p. 89–97.

3. Sfântul Dimitrie cel Nou: o identitate pierdută? // Lumea credintei nr. 11 (100), noiembrie 2011 (http://www.lumeacredintei.com/reviste/lumea-credintei/lumea-credintei/sfantul-dimitrie-cel-nou-o-identitate-pierduta/)

2. Йорданов, Стоян. Християнските скални манастири в Поломието. Опит за хронологична възстановка. // «България, земя на блажени...» In memoriam Professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново, 29-31 окт. 2009 г. В. Търново, Изд. ИВИС, 2009, ISBN 978-954-8387-55-2, с. 467.

1. Ненов, Николай. Аязмото на Св. Марина край село Каран Върбовка, Русенско. Фoлклорни измерения на култа. // Българска етнолoгия, 2002, № 2, с. 107-112.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/