Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива.


Моллов, Тодор (1998) Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8332
 Тодор Моллов

3. Тъпкова-Заимова, Василка. Образът на Търново в изследванията за Търновската книжовна школа. // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа (Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 окт. 2004 г.). Велико Търново: ВТУ, 2007 (ISBN 954-524-339-2 (Т8), с. 31.

1. Петров, св. Петър. Щрихи към портрета на св. Евтимий Търновски като пастир. // Духовна култура, 6, 2004, с. 14-30, бел. 13.

2. Тъпкова-Заимова, Василка. Плаващи образи и мотиви в историко-апокалиптичната книжнина във Византия и България. - В: Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. В. Търново, ВТУ, 2004, с. 461.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/