Бифуркационные значения параметров в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с задержками.


Петров, Димитър (1988) Бифуркационные значения параметров в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с задержками. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen. Bd.7 (2),1988 (21-24).


 -
  
 -
 
  833
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/