Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец).


Моллов, Тодор (1997) Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8328
 Тодор Моллов

2. Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. С., ROD, 1999, с. 27, 107.

1. Калоянов, Анчо. Българското шаманство. С., ROD, 1995, с. 88 (по доклад от 1993 г.).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/