Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед)


Моллов, Тодор (1993) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8312
 Тодор Моллов

2. Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. С., ROD, 1999, с. 57.

1. Калоянов, Анчо. Българското шаманство. С., ROD, 1995, с. 23.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/