„Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста


Моллов, Тодор (1993) „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8311
 Тодор Моллов

2. Minaeva, Oksana. From paganism to Christianity: formation of medieval Bulgarian art (681-972). P. Lang, 1996, p. 72.

1. Калоянов, Анчо. Българското шаманство. С., ROD, 1995, с. 88.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/