Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд


Моллов, Тодор (1989) Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд Българска етнография (София, БАН – ИЕМ; ISSN 0323-9268), год. ХIV, 1989, кн. 1, с. 39-47


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8309
 Тодор Моллов

3. Ненова, Любка. Данни за св. Димитър Басарбовски в „История Славяноболгарская” на св. Паисий Хилендарски (Текстологичен преглед). - Старобългарска литература. Книга 47 (Светци и свети места на Балканите. 1.). С., 2013, с. 379, бел. 11 и бел. 12.

2. Стефанов Павел, Румънската църква от ХІV до ХVІІІ век. (https://www.pravoslavie.bg/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%A5%D0%86V-%D0%B4%D0%BE-%D0%A5V%D0%86%D0%86%D0%86-%D0%B2%D0%B5%D0%BA/)

1. Ненов, Николай. Бащино/свекрово имане в българските хайдушки песни. // Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, с. 249, бел. 9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/