Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски


Моллов, Тодор (1984) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски Студентски изследвания.1983-1984. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1984, с. 129-140


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8307
 Тодор Моллов

2. Chalkiadakis, Em. Δημήτριος Μπασαρμπόβου. Όσιος. - In: Chalkiadakis, Emmanouil. Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, б.м., с. 90 (http://www.academia.edu)

1. Илчевски, С. Димитрий Басарбовский. // Православная энциклопедия. Т. 15, М., 2007, с. 109.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/