Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис”


Моллов, Тодор (1983) Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис” Студентски изследвания - 82. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 84-91


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8306
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/