Хърцои. Том 1. Коледни песни. /Състав. и ред. проф. д-р Тодор Моллов.


Моллов, Тодор (2013) Хърцои. Том 1. Коледни песни. /Състав. и ред. проф. д-р Тодор Моллов. Изд. РОД, Русе, 2013, 413 стр. (ISBN 978-954-476-062-5)


 Сборник с коледни песни на етнографската група "Хърцои" (селища от Русенско и прилежащите околии - Беленско, Тутраканско, Свищовско, Кубратско). Издирване, съставителство, редакция и Увод.
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8305
 Тодор Моллов

1. Дживтерева, Светла. Концептът "красиво" в контекста на българската фолклорна обредност (песенните мотиви "Кое е най-хубаво?" и "Кой направи тази хубост?"). - Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, [S.l.], v. 6, p. 136-157.

2. Дживтерева, Светла. Наблюдения върху припева на коледните песни. - Вяра и култ (Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 15, г. ХІ). С., РОД, 2017.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/