Етнология и медиевистика (Топоси. Имена. Светци). Студии и статии. /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов.


Моллов, Тодор (2012) Етнология и медиевистика (Топоси. Имена. Светци). Студии и статии. /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 383 стр. (ISBN 978-954-543-047-3)


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8304
 Тодор Моллов

4. Дживтерева, Светла. Наблюдения върху припева на коледните песни. - Вяра и култ (Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 15, г. ХІ). С., РОД, 2017.

3. Степанов, Цв. В очакване на Края: Европейски измерения ок. 950 - ок. 1200 г. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 207-208

2. Калоянов, А. „Историческите корени“ на названието „шарапташи“ за археологически паметници, описвани от Шкарел Шкорпил. // Наследство и културен пейзаж. Известия на Регионален исторически музей - Русе. т. XVII, В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините по поречието на река Русенски Лом“, Русе, ТС Груп ООД – Русе, 2015, с.11.

1. Калоянов, А. Славянската православна цивилизация. 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В. Търново, Фабер, 2013, с. 189

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/